Chương trình hợp tác giữa SVW và VQG Cát Tiên về Tăng cường thực thi pháp luật bảo vệ rừng và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ SMART vào công tác tuần tra bảo vệ rừng

Continue Reading Chương trình hợp tác giữa SVW và VQG Cát Tiên về Tăng cường thực thi pháp luật bảo vệ rừng và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ SMART vào công tác tuần tra bảo vệ rừng

Đồng Nai, chiều ngày 29 tháng 10 năm 2021 – Trung tâm Bảo tồn Động…

SỬ DỤNG BẢNG TUYÊN TRUYỀN CỠ LỚN NHẰM NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ THỰC THI PHÁP LUẬT CHO CỘNG ĐỒNG VÙNG ĐỆM VQG PÙ MÁT

Continue Reading SỬ DỤNG BẢNG TUYÊN TRUYỀN CỠ LỚN NHẰM NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ THỰC THI PHÁP LUẬT CHO CỘNG ĐỒNG VÙNG ĐỆM VQG PÙ MÁT

Vừa qua, Save Vietnam’s Wildlife phối hợp cùng VQG Pù Mát đã hoàn thành lắp…

CẬP NHẬT DỰ ÁN TRƯỜNG HỌC TẠI VQG PÙ MÁT: 742 HỌC SINH ĐƯỢC KHẢO SÁT VÀ 3.017 HỌC SINH THAM GIA SỰ KIỆN BẢO TỒN 1

Continue Reading CẬP NHẬT DỰ ÁN TRƯỜNG HỌC TẠI VQG PÙ MÁT: 742 HỌC SINH ĐƯỢC KHẢO SÁT VÀ 3.017 HỌC SINH THAM GIA SỰ KIỆN BẢO TỒN 1

Trong 6 tháng đầu năm 2021, tương ứng với học kỳ 2 năm học 2020-2021…

End of content

No more pages to load