VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH

Chúng tôi đã đạt được những thành công trong chương trình vận động chính sách nhằm tăng mức độ bảo vệ của pháp luật đối với các loài động vật hoang dã tại Việt Nam. 

SVW đã tham gia hơn 20 hội thảo kỹ thuật và hội thảo quốc gia để tham vấn các điều luật và nghị định của chính phủ về động vật hoang dã. 

Trung tâm SVW tiến hành xây dựng hồ sơ về các loài thú ăn thịt nhỏ và tê tê tại Việt Nam cũng như đóng góp những cập nhật mới nhất về hiện trạng bảo tồn tê tê quốc tế. Trung tâm đã tổ chức và tham gia các chiến dịch kêu gọi tăng mức án phạt cho các vi phạm về săn bắn và buôn lậu trái phép động vật hoang dã cũng như tham dự những cuộc họp và hội thảo về bảo tồn động vật hoang dã của chính phủ.

© SVW - Tran Phuong Mai

các thành quả ban đầu

© SVW - Ho Thi Kim Lan

Đóng góp cho quá trình vận động để đưa 8 loài tê tê từ Phụ lục II lên Phụ lục I Công ước Quốc tế buôn bán các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES)

© SVW - Le Van Dung

Góp phần đưa loài Cầy vằn, Cầy gấm và Cầy giông đốm lớn lần đầu tiên vào danh sách các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ trong Nghị định 64/2019/NĐ-CP được điều chỉnh danh sách loài trong Nghị định 160/2013/NĐ-CP. Nhờ đó, những loài cầy này đã nhận được sự chú ý của các cơ quan thực thi pháp luật và những hành vi vi phạm liên quan đến chúng có thể bị truy tố trước pháp luật.

© SVW

Tổ chức chiến dịch kêu gọi chính phủ Việt Nam đưa ra các mức phạt hành chính cho các hành vi mang bẫy và dùng chó săn trong các khu vực cấm săn bắn và lập lán trại trái phép trong các khu bảo tồn được quy định trong Nghị định 35/2019/NĐ-CP.

© SVW - Peter Yuen

Năm 2014, đã tham vấn thành công để loại bỏ vảy tê tê khỏi danh sách các loại thuốc được chi trả bởi bảo hiểm y tế.

TIN TỨC VỀ VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH

It seems we can’t find what you’re looking for.