hỗ trợ giúp động vật hoang dã

bạn có thể tạo ra thay đổi
giúp động vật hoang dã một cuộc sống tốt đẹp hơn!

Tổ chức bảo tồn động vật hoang dã SVW là tổ chức phi lợi nhuận hoạt động dựa vào sự đóng góp của cộng đồng, để thực hiện các chương trình bảo vệ, cứu hộ, phục hồi, chăm sóc và tái thả động vật hoang dã.

Donate now

$
 
Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: $25 One Time

CHÂN THÀNH CÁM ƠN NHỮNG ĐÓNG GÓP QUÝ BÁU CỦA BẠN CHO CÔNG TÁC BẢO TỒN ĐỘNG VẬT HOANG DÃ VIỆT NAM.

chúng tôi xin cam đoan sử dụng đóng góp của bạn
một cách hiệu quả và minh bạch !

Bảng: Chi tiêu của SVW từ 07/2014 – 7/2019 

Xem thêm Báo cáo 5 năm của SVW

1650
động vật được cứu hộ
4500
bẫy được đội Antipoaching gỡ
8150
trẻ em nghèo được tham gia khám phá rừng

các hình thức đóng góp khác