hỗ trợ giúp động vật hoang dã

Cùng nhau hành động
cứu những cá thể động vật hoang dã nguy cấp

Trung tâm Bảo tồn Động vật Hoang dã tại Việt Nam (Save Vietnam’s Wildlife) là tổ chức phi lợi nhuận hoạt động dựa vào sự đóng góp của cộng đồng để thực hiện các chương trình bảo vệ, cứu hộ, phục hồi, chăm sóc và tái thả động vật hoang dã nguy cấp. Đừng quên rằng những nỗ lực bảo tồn của chúng tôi được hỗ trợ bởi những đóng góp của bạn! Hãy cùng chúng tôi tiếp tục đấu tranh cho bảo tồn bằng một trong những cách sau.

ĐÓNG GÓP QUA PAYPAL

THỐNG KÊ ĐÓNG GÓP MỚI NHẤT

Donate now

$
 
Personal Info

Donation Total: $25 One Time

Anonymous User
JK

Jeff Kennedy

$46 20 Tháng Một, 2022

Supplemental donation

Anonymous User
WH

Wibke Hagemann

$52 16 Tháng Một, 2022
Anonymous User
A

Andreas

$103 15 Tháng Một, 2022

ĐÓNG GÓP QUA tài khoản ngân hàng của svw tại việt nam

Chuyển Khoản Ủng Hộ SVW

SVW CHÂN THÀNH CẢM ƠN NHỮNG ĐÓNG GÓP QUÝ BÁU CỦA BẠN CHO CÔNG TÁC BẢO TỒN ĐỘNG VẬT HOANG DÃ TẠI VIỆT NAM.

chúng tôi xin cam đoan sử dụng đóng góp của bạn
một cách hiệu quả và minh bạch !

Bảng: Chi tiêu của SVW từ 07/2014 – 7/2019 

Xem thêm Báo cáo 5 năm của SVW

1650
động vật được cứu hộ
4500
bẫy được đội Antipoaching gỡ
8150
trẻ em nghèo được tham gia khám phá rừng

các hình thức đóng góp khác