Ngày 30-31/03/2024 vừa qua, tại Hội trường C Vườn quốc gia (VQG) Cát Tiên, Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam (Save Vietnam’s Wildlife-SVW) đã phối hợp cùng Vườn quốc gia Cát Tiên tổ chức “Tập huấn chuyên sâu ứng dụng SMART Mobile, kỹ năng tuần tra bảo vệ rừng cho lực lượng cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng tại Vườn quốc gia Cát Tiên”.

SMART mobile 3SMART mobile 3

Mục đích của tập huấn nhằm:
(1) Cung cấp kiến thức về VQG Cát Tiên và công tác bảo tồn Đa dạng sinh học giúp cho các cộng đồng nhận khoán có hiểu biết thêm, làm tăng tình yêu rừng, yêu thiên nhiên, tích cực tham gia gia bảo vệ rừng.
(2) Tập huấn, đào tạo kỹ năng cần thiết cho lực lượng thuộc cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng trong công tác tuần tra để nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng của Vườn quốc gia Cát Tiên.

Discussion

SMART mobile 1

SMART mobile 2

Trong 02 ngày diễn ra tập huấn, đã có sự góp mặt của gần 100 người, trong đó với 77 học viên là tổ trưởng, tổ phó và thành viên lực lượng cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng thuộc các xã thuộc vùng đệm của VQG.
Chương trình đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự tương tác sôi nổi của các học viên, cùng những nội dung chia sẻ trọng tâm, sâu sát và thực tế góp phần quan trọng trong công tác quản lý bảo vệ rừng.

Certificates 2

Commit not to using1

Group photo 1