CẦY MỰC

Viverridae

THÔNG TIN VỀ CẦY MỰC

Môi trường sống & Phân bố

MỐI ĐE DOẠ

Cầy mực được phân loại là Sắp nguy cấp trong Sách Đỏ của IUCN.

Các mối đe dọa chính đối với cầy mực là bị mất môi trường sống và nạn săn bắn quá mức. Cầy mực bị săn bắt để lấy thịt, làm thuốc và làm vật nuôi. Do vẻ ngoài độc đáo, chúng thường bị cho vào lồng để trưng bày và triển lãm.

Red List Threat Categories SHORT VU
01 Mr.B Binturong
bị giữ làm vật cảnh Ⓒ SVW
02 Mr.B Binturong
bị bắt lấy thịt Ⓒ SVW

HOẠT ĐỘNG CỦA SVW

Chú cầy mực Mr. B là một trong những cá thể đã sống tại trung tâm Giáo dục của SVW từ lâu. Mr. B đã ở với chúng tôi kể từ khi được cứu hộ từ một khách sạn địa phương khi chú khoảng 14 tuổi và hiện đang tận hưởng năm thứ 7 tại trung tâm cứu hộ. Tìm hiểu thêm về Mr.B và cách bảo trợ chú cầy mực tại đây

BẠN CÓ THỂ GIÚP GÌ?

BẢO TRỢ MR. B

Mr.B Banner 2

Mr. B được chuyển giao về SVW sau khi được Kiểm lâm tỉnh Bình Định tịch thu từ một nhà nghỉ trong khu vực. Tại đó, trong suốt 14 năm, Mr. B bị nhốt làm vật cảnh trong một chiếc chuồng nhỏ với diện tích 1,2 m2. Khi mới về Trung tâm, Mr B chỉ đi loanh quanh ở một góc chuồng do đã bị mất tập tính leo trèo của loài cầy mực ngoài tự nhiên. Để phục hồi bản năng cho Mr. B, các nhân viên chăm sóc đã đặt thức ăn lên các cành cây với độ cao tăng dần.

Đến nay, Mr. B đã tự tin leo trèo và khám phá những ngọn cây cao trong ngôi nhà mới của mình tại khu vực chăm sóc dài hạn của Trung tâm.

CHỈ VỚI $50 MỖI NĂM, SỰ BẢO TRỢ TƯỢNG TRƯNG CỦA BẠN SẼ TRỰC TIẾP GIÚP ĐỠ CÁC BẠN CẦY MỰC TRONG CHƯƠNG TRÌNH CỨU HỘ VÀ PHỤC HỒI CỦA SVW.

Adopt Mr. B

$
 

Custom Amount

Select Payment Method
Personal Info

Infomation for the certificate

Donation Total: $50 One Time