CHƯƠNG TRÌNH SINH SẢN BẢO TỒN

Cho động vật nguy cấp cơ hội sống thứ hai

TẠI SAO CẦN THỰC HIỆN
CHƯƠNG TRÌNH SINH SẢN BẢO TỒN?

Buôn bán trái phép động vật hoang dã khiến nhiều loài động vật ở Việt Nam phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng, trong đó bao gồm cả Cầy vằn và Tê tê vàng. Chỉ khi công tác bảo tồn được thực hiện, thì mới có thể đảo ngược sự suy giảm quần thể và tạo cơ hội phục hồi.

Chúng tôi KHÔNG ủng hộ việc gây nuôi động vật hoang dã vì mục đích thương mại
nhưng chúng tôi hỗ trợ các chương trình nhân giống phục vụ mục đích bảo tồn

Thiết lập các chương trình sinh sản bảo tồn cho các loài ưu tiên là rất quan trọng. Từ đó, những cá thể này có thể hỗ trợ và phục hồi các quần thể hoang dã khác trong các khu bảo tồn của Việt Nam.

Năm 2019, hơn 50 chuyên gia địa phương, khu vực và quốc tế tham dự hội kéo dài 4 ngày tại Hà Nội nhằm thảo luận kế hoạch bảo tồn cho loài Cầy vằn trước nguy cơ tuyệt chủng

Một trong những khuyến nghị chính được đưa ra từ hội thảo này là cần phải phát triển một quần thể Cầy vằn trong môi trường nuôi nhốt tại Việt Nam do số lượng động vật còn lại trong tự nhiên hiện còn rất thấp.

SVW là tổ chức duy nhất tại Việt Nam có đủ kỹ năng, kinh nghiệm và chuyên môn cần thiết trong việc quản lý nhân nuôi loài này trong điều kiện nuôi nhốt dựa vào kinh nghiệm chuyên môn, và sự hợp tác với các tổ chức đối tác quốc tế để mở rộng chương trình bảo tồn hiện tại nhằm đáp ứng các mục tiêu nhân giống bảo tồn trong tương lai.

hoi thao cay van
Hình ảnh hội thảo Cầy vằn năm 2018
© SVW - Tran Phuong Mai

Thành tựu

  • Là tổ chức tiên phong trong việc xây dựng chiến lược và kế hoạch sinh sản bảo tồn loài Cầy vằn và Tê tê ở Việt Nam, đồng thời là tổ chức chịu trách nhiệm chính trong việc triển khai các chiến lược này.
  • Là tổ chức NGO duy nhất hiện nay ở Việt Nam triển khai chương trình sinh sản Cầy vằn và Tê tê vàng theo thoả thuận hợp tác với VQG Cúc Phương và VQG Pù Mát.
  • Là nơi đang quản lý 14 cá thể Tê tê vàng duy nhất ở Việt Nam và 12 cá thể Cầy vằn.
  • Chương trình sinh sản bảo tồn ở VQG Cúc Phương cũng là nơi duy nhất đã có những thành công ban đầu trong việc sinh sản bảo tồn Cầy vằn và Tê tê vàng ở Việt Nam.
  • SVW đang tìm kiếm nguồn tài trợ, xây dựng năng lực nhằm triển khai chương trình sinh sản bảo tồn cho Cầy vằn, Tê tê vàng và các loài thú nguy cấp có nguy cơ tuyệt chủng khác.