Tin svw

CẬP NHẬT CÁC HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT

Mở rộng Chương trình Giáo dục bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã cho ba huyện thuộc vùng đệm Vườn quốc gia Pù Mát

Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam (Save Vietnam’s Wildlife - SVW) phối hợp với Vườn quốc gia Pù Mát, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Con Cuông, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Anh Sơn, Phòng Giáo dục và Đào tại huyện Tương Dương đã tổ chức thành công hội thảo khởi động Chương trình Giáo dục bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã Vườn quốc gia Pù Mát, giai đoạn 2023 - 2025.

Sign up for our monthly newsletter!

SVW Newsletter

Please wait ... we are getting there

Thank you for your subcription to our monthly newsletter! We will keep you updated!