ĐỘNG VẬT HOANG DÃ CẦN BẠN!

Save Vietnam’s Wildlife là tổ chức phi lợi nhuận của Việt Nam. Chúng tôi không nhận được sự hỗ trợ tài chính trực tiếp từ chính phủ. Kính phí triển khai và duy trì lâu dài các hoạt động bảo tồn của Trung tâm hoàn toàn dựa vào nguồn tài trợ, đóng góp từ các nhà hảo tâm trong và ngoài nước.

Có nhiều cách bạn có thể thực hiện để đóng góp trực tiếp vào công tác bảo tồn động vật hoang dã của Việt Nam: