RÁI CÁ

KHÔNG PHẢI THÚ CƯNG!

THÔNG TIN

 • Việt Nam là nơi sống của hai loài rái cá đang nguy cấp: Rái cá Vuốt bé và Rái cá Lông mượt
 • Rái cá là loài thú sống theo bầy đàn, thường theo từng nhóm gia đình ngoài tự nhiên
 • Rái cá ăn cá, cua, các loài thủy sản nhỏ khác.

RÁI CÁ VUỐT BÉ
Aonyx cinereus

RÁI CÁ LÔNG MƯỢT
Lutrogale perspicillata

MỐI ĐE DỌA

Cả hai loài Rái cá vuốt bé và Rái cá lông mượt đều được vào danh sách loài “Sắp Nguy Cấp” của Sách đỏ IUCN

Rái cá đang chịu đe dọa bởi buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp làm thú cưng, săn bắt lấy lông, môi trường sống bị tàn phá và thức ăn khan hiếm.

 

RÁI CÁ KHÔNG PHẢI THÚ CƯNG.

XIN ĐỪNG MUA VÀ TIẾP TAY ỦNG HỘ BUÔN BÁN THÚ CƯNG TRÊN MẠNG XÃ HỘI

SVW ĐÃ LÀM GÌ ĐỂ CỨU HỘ VÀ BẢO VỆ RÁI CÁ?

0
được cứu hộ
0
được tái thả thành công
0
đang ở trung tâm lâu dài
0
trong quá trình phục hồi
 • 04/2018 – Nam Dinh – Rescued 1 small-clawed otter

 • 11/2018 – Nam Dinh – Rescued 10 small-clawed otters

 • 01/2019 – Ha Noi – Rescued 1 baby small-clawed otter 

 • 08/2019 – Tranferred from Yok Don National Park (Dak Lak) – 1 baby small-clawed otter

 • 11/2019 – Nghe An – Rescued 15 small-clawed otter

 • Rescued otters will get their health check by our vets monthly or weekly depends on their current condition

healthcheck otter A rescued otter getting her first health check at SVW center ©SVW – Tran Phuong Mai

 • Otters will be fed by our keepers 2 meals per day, with a good nutrition with various food, mainly fish, crabs, shrimps. etc.

Fishcake eating his breakfast ©SVW – Sam Tippetts

 • Before release back to the wild, otters will spend some time in the semi-wild rehabilitation enclosures we built in 2019 (crowdfunded by the good donors of SVW)

A corner of our semi-wild rehabilitation enclosure ©SVW – Tran Van Truong

Fishcake’s first time in the semi-wild enclosure ©SVW – Nguyen Ngoc Quynh Nhu

BẠN CÓ THỂ GIÚP GÌ?

BẢO TRỢ FISHCAKE
Bằng cách bảo trợ tượng trưng, bạn có thể giúp chúng tôi chăm sóc các bạn rái cá được cứu hộ nhưng không thể trở về tự nhiên, vì chấn thương và mất hoàn toàn bản năng tự nhiên.

Fishcake was brought to us on 25th January 2019. When she arrived she was still a baby and the vet needed to feed her with milk. When rescued otters arrive at SVW they are given a health check and then checked and weighed every day. 

We closely monitor how they are eating and absorbing food. We can also see if they have any other health problems.

Fishcake was then raised by SVW vets and keepers and changed to a fish diet after 2 months.

When you symbolically adopt Fishcake for one year, you are helping the Asian small-clawed otters rescued by our team from illegal pet trade .

All $50 you donate will go directly to the species' rescue, rehabilitation and release program:

 • Our otter rescue trips
 • Medical treatments for injured otters
 • Food (fish, meat, crabs,etc.)
 • Milk for handrearing baby otters
 • Construction/ Upgrade their rehab enclosures
 • Trips to release them back to the wild.

All the details about otters' well-being will be updated in our monthly newsletter.

Chỉ với $50 mỗi tháng, bạn đã hỗ trợ kinh phí cho chương trình phục hồi cho các bạn rái cá được cứu hộ

Chia sẻ thể hiện sự yêu thương ♥

ĐĂNG KÍ BẢN TIN HÀNG THÁNG CỦA CHÚNG TÔI ĐỂ NHẬN THÔNG TIN VỀ FISHCAKE