Trung tâm Bảo tồn Động vật Hoang dã tại Việt Nam (Save Vietnam’s Wildlife - SVW) là tổ chức được thành lập trong nước để thực hiện các hoạt động bảo tồn động vật hoang dã và phục hồi hệ sinh thái vì mục đích phi lợi nhuận.

Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam (viết tắt là SVW) được thành lập vào năm 2014, bắt nguồn từ quan hệ hợp tác với Vườn Quốc gia Cúc Phương trong công tác hỗ trợ quản lý và vận hành Chương trình Bảo tồn Thú ăn thịt và Tê tê (viết tắt là CPCP).
 
Chương trình Bảo tồn Thú ăn thịt và Tê tê được khởi nguồn từ Chương trình Bảo tồn Cầy vằn (viết tắt là OCP), dưới sự tài trợ của Tổ chức Động Thực vật Thế giới (viết tắt tiếng Anh là FFI) tại Vườn quốc gia Cúc Phương. Sau khi mở rộng đối tượng bảo tồn đối với các loài thuộc họ Triết và họ Cầy, chương trình đổi tên thành Chương trình Bảo tồn Thú ăn thịt nhỏ (viết tắt là SCP).
 
Năm 2005, các thành viên thuộc dự án trên đã thành lập “Chương trình Bảo tồn Tê tê châu Á”, vốn được xem là Tổ chức đầu tiên ở Việt Nam chuyên về công tác bảo tồn Tê tê. Cuối năm 2007, hai chương trình trên được hợp nhất thành “Chương trình Bảo tồn Thú ăn thịt và Tê tê” (CPCP) trực thuộc Vườn quốc gia Cúc Phương với những bước tiến vượt bậc trong công tác bảo tồn Thú ăn thịt và Tê tê. Chương trình hiện tập trung vào công tác cứu hộ, phục hồi và tái thả các loài Thú ăn thịt và Tê tê bị tịch thu từ các vụ săn bắt và buôn bán trái phép; và xây dựng chương trình sinh sản bảo tồn đối với các loài Thú ăn thịt và Tê tê bị đe dọa tuyệt chủng trên toàn cầu.
 
Nhằm mở rộng các hoạt động bảo tồn của chương trình CPCP, vào năm 2014, ông Nguyễn Văn Thái, người từng đảm nhiệm vị trí Quản lý Nuôi nhốt của chương trình CPCP, đã đứng ra thành lập Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam (viết tắt là SVW). Kể từ khi được thành lập, SVW đã được phát triển thành một tổ chức hoạt động trên quy mô quốc gia và toàn cầu nhằm bảo tồn các loài tê tê, thú ăn thịt nhỏ và các loài động vật hoang dã nguy cấp của Việt Nam. SVW đã xây dựng và đưa vào hoạt động Trung tâm Giáo dục Bảo tồn Thú ăn thịt và Tê tê đầu tiên của Việt Nam. SVW cũng đã thành công trong việc vận động loại bỏ vảy tê tê ra khỏi dạnh mục thuốc đông y được chi trả bởi bảo hiểm y tế từ các chương trình sức khỏe quốc gia; đồng thời phối kết hợp với các trung tâm cứu hộ trong cả nước để nâng cao năng lực nhân viên và các tiêu chuẩn phúc lợi động vật trên khắp Việt Nam.

TẦM NHÌN

Động vật hoang dã của Việt Nam được an toàn.

SỨ MỆNH

Ngăn chặn sự tuyệt chủng và phục hồi các loài động vật hoang dã nguy cấp tại Việt Nam

TÌNH TRẠNG PHÁP LÝ

Trung tâm Bảo tồn Động vật Hoang dã tại Việt Nam được thành lập theo quyết định số 482/ QĐ-LHHVN ngày 22, tháng 7 năm 2014 của Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). Trung tâm đã được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, số A-1200 ngày 01 tháng 08 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

ĐOÀN KẾT

TRÁCH NHIỆM

KIÊN TRÌ

BỀN VỮNG

MINH BẠCH

HOẠT ĐỘNG

Từ khi thành lập năm 2014, SVW đã lên kế hoạch và thực hiện các chương trình và dự án bảo tồn dài hạn. Các nguồn lực tài chính và nhân lực của chúng tôi được sử dụng vào “bảo tồn trực tiếp và tại chỗ”: Cứu hộ và phục hồi động vật hoang dã, Bảo vệ sinh cảnh sống, Sinh sản bảo tồn, Nghiên cứu bảo tồn, Giáo dục và nâng cao nhận thức và Vận động chính sách. 

SVW activities