Ngày 07/04/2023, tại Vườn quốc gia Ba Vì, Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam (Save Vietnam’s Wildlife) phối hợp cùng Tổng cục Lâm Nghiệp và Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam tổ chức hội nghị lấy ý kiến xây dựng dự thảo khung nghị định thay thế nghị định 06/2019/NĐ-CP và nghị định 84/2021/NĐ-CP về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp quý hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm.

124

Có tổng 48 đại biểu tham gia hội nghị. Photo © SVW – Phạm Thông

Điều hành và Chỉ đạo hội nghị có Tổng cục phó Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam, Tiến sỹ Bùi Chính Nghĩa và giám đốc Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES, bà Hà Thị Tuyết Nga. Hội nghị có sự tham gia của 48 đại biểu đến từ các cơ quan quản lý nhà nước như Viện sinh thái, Vụ quản lý rừng đặc dụng và phòng hộ, Cục Kiểm lâm, dại diện các VQG, các NGOs như WWF, FAO, Traffic, HSI, GIZ, WCS, ATP, và đại diện một số trung tâm cứu hộ.

Tại hội nghị, Phó giám đốc cơ quan CITES Việt Nam đã trình bày sự cần thiết phải xây dựng nghị định thay thế hai nghị định 06/2019/NĐ-CP và nghị định 84/2021/NĐ-CP đồng thời đưa ra những nguyên tắc chung trong việc xây dựng một nghị định của Chính phủ. Anh Nguyễn Văn Thái, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam trình bày những kiến nghị cần đưa vào dự thảo khung nghị định nhằm tháo gỡ những vướng mắc, lúng túng khi áp dụng hai nghị định 06/2019/NĐ-CP và 84/2021/NĐ-CP.

125

Tham dự hội nghị, rất nhiều ý kiến liên quan đến việc sửa đổi nghị định được đưa ra. Photo © SVW – Phạm Thông

Sau đó, các khách mời đã chia nhóm thảo luận về việc đưa ra các mục, điều cơ bản cho dự thảo khung nghị định. Kết luận hội nghị, bà Hà Thị Tuyết Nga, Giám đốc cơ quan thẩm quyền quản lý CITES chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện việc rà soát nội dung dự thảo khung nghị định và tuân thủ theo hiến pháp, và các bộ luật khác của đất nước đồng thời giảm các thủ tục hành chính không cần thiết để giúp các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có thể áp dụng nghị định một cách dễ hiểu và chính xác.