Mở rộng Chương trình Giáo dục bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã cho ba huyện thuộc vùng đệm Vườn quốc gia Pù Mát

Continue ReadingMở rộng Chương trình Giáo dục bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã cho ba huyện thuộc vùng đệm Vườn quốc gia Pù Mát

Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam (Save Vietnam’s Wildlife - SVW) phối hợp với Vườn quốc gia Pù Mát, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Con Cuông, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Anh Sơn, Phòng Giáo dục và Đào tại huyện Tương Dương đã tổ chức thành công hội thảo khởi động Chương trình Giáo dục bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã Vườn quốc gia Pù Mát, giai đoạn 2023 - 2025.

End of content

No more pages to load