Trong suốt 2 tuần từ 08/05/2023 đến 21/05/2023, các cán bộ Giảm cầu của SVW cùng với sự hỗ trợ của các bạn cộng tác viên đã hoàn thiện song song hai khảo sát đánh giá trước chiến dịch về vấn đề giảm nhu cầu sử dụng động vật hoang dã (ĐVHD) tập trung vào thay đổi hành vi tại các xã vùng đệm thuộc VQG Cát Tiên, VQG U Minh Thượng và VQG U Minh Hạ.

Việc tiến hành khảo sát trước chiến dịch nhằm mục đích thu thập dữ liệu về nhận thức, quan điểm và thái độ của người dân đối với động vật hoang dã cũng như kiến thức của người dân về việc buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp, xu hướng và hành vi tiêu thụ, v.v… dữ liệu này sẽ được kết hợp với cuộc khảo sát sau chiến dịch (post survey) để đánh giá hiệu quả của các chiến dịch được thực hiện.

170

Nhóm khảo sát tại vùng đệm VQG Cát Tiên. Photo © SVW.

Điều kiện thời tiết không mấy thuận lợi, nhóm khảo sát tại địa bàn gặp nhiều khó khăn. Dù vậy nhóm 4 người đã thu thập được 410 mẫu trả lời từ người dân các xã vùng đệm VQG Cát Tiên. Khảo sát trước chiến dịch tại vùng đệm VQG U Minh Thượng, U Minh Hạ cùng với sự tham gia của 3 cộng tác viên và cán bộ giảm cầu, thu thập được 400 mẫu trả lời từ người dân các xã vùng đệm.

Thời gian sắp tới, SVW cũng sẽ phối hợp với VQG, chính quyền địa phương thực hiện các chuỗi hoạt động chiến dịch bao gồm: áp phích, biển hiệu, nội dung và các phương tiện hỗ trợ được sử dụng trong các buổi tối cộng đồng, phim ngắn và các sản phẩm truyền thông khác nhằm hướng đến mục tiêu năng cao nhận thức và thay đổi hành vi của cộng đồng nhằm giảm nhu cầu sử dụng ĐVHD.

Về “Khảo sát trước chiến dịch với cộng đồng người dân vùng đệm 3 Vườn Quốc gia Cát Tiên, U Minh Thượng, U Minh Hạ”

Khảo sát trước chiến dịch với cộng đồng người dân vùng đệm 3 Vườn Quốc gia Cát Tiên, U Minh Thượng, U Minh Hạ do Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (SVW) phối hợp cùng 3 VQG Cát Tiên, U Minh Thương, U Minh Hạ dưới sự tài trợ của Illegal Wildlife Trade Challenge Fund (IWT). Một trong những trọng tâm của dự án này chính là giảm nhu cầu sử dụng ĐVHD tập trung vào thay đổi hành vi.

171

Vật phẩm đồng hành cùng cả nhóm. Photo © SVW/Lâm Huỳnh Uyên

Bên cạnh website và trang thông tin Facebook chính thức của SVW, hình ảnh và thông tin hoạt động chương trình sẽ được cập nhật liên tục tại trang Từ chối Sản phẩm Động vật hoang dã: https://www.facebook.com/TuChoiSanPhamDVHD. Các bạn quan tâm cùng theo dõi và lan tỏa thông điệp giảm nhu cầu sử dụng ĐVHD của dự án đến với cộng đồng.