Con Cuông, ngày 2 tháng 4 năm 2021 – Vườn Quốc gia Pù Mát cùng Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (Save Vietnam’s Wildlife) phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Con Cuông và Huyện đoàn Con Cuông đã tổ chức thành công Hội thảo khai mạc “Chương trình Giáo dục nâng cao nhận thức bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã Vườn quốc gia Pù Mát”. Với sự tham gia của gần 40 đại biểu, hội thảo đã mở đầu tốt đẹp cho chương trình giáo dục nâng cao nhận thức học sinh tại các trường tiểu học và trung học cơ sở thuộc vùng đệm trong việc không sử dụng động vật hoang dã trái phép và cùng chung sức bảo vệ rừng Pù Mát.

Hoithaomodau 02.04.2021 3
Giáo viên đóng góp ý kiến về kế hoạch thực hiện và nội dung chương trình. ©SVW/Ho Thi Kim Lan.

Ông Lưu Trung Kiên, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Pù Mát phát biểu tại hội thảo: “Vườn Quốc gia Pù Mát vinh dự là một trong những đơn vị đi đầu trong việc xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, trong thời gian qua, Vườn Quốc gia Pù Mát đã tăng cường công tác tuần tra thực thi pháp luật, giảm thiểu việc săn bắt, sử dụng động vật hoang dã trái phép, hỗ trợ phát triển sinh kế, đồng thời đẩy mạnh hoạt động giáo dục tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cộng đồng. Chương trình “Giáo dục nâng cao nhận thức bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã Vườn Quốc gia Pù Mát” tại các trường học vùng đệm là một trong những hoạt động chủ chốt mà Vườn Quốc gia Pù Mát phối hợp thực hiện cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Con Cuông và Save Vietnam’s Wildlife trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Văn Thái, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (SVW) cho biết: “Giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là trẻ em tại vùng đệm Vườn Quốc gia Pù Mát là một trong những chiến lược dài hạn của Trung tâm nhằm xây dựng một thế hệ tương lai có thái độ và hành vi tích cực đối với động vật hoang dã, đồng thời giảm áp lực khai thác tài nguyên thiên nhiên rừng Pù Mát”. Cô Lê Thị Kim Ngân, Điều phối Chương trình Giáo dục và Nâng cao nhận thức của Trung tâm chia sẻ thêm: “Buổi hội thảo lần này là hoạt động mở đầu cho các hoạt động giáo dục và nâng cao nhận thức với đối tượng trẻ em tại vùng đệm Vườn Quốc gia Pù Mát. Chúng tôi mong muốn khơi dậy niềm tự hào và tình yêu thiên nhiên của các em, từ đó thúc đẩy các em cùng gia đình hành động thiết thực góp phần bảo vệ động vật hoang dã và rừng Pù Mát.”

Hoithaomodau 02.04.2021 9
Triển lãm ảnh về bảo tồn động vật hoang dã tại hội thảo thu hút nhiều giáo viên tham quan. ©SVW/Ho Thi Kim Lan

Hội thảo đã diễn ra tốt đẹp với sự quan tâm và ủng hộ của gần 40 đại biểu tham dự là đại diện của Vườn Quốc gia Pù Mát, Trung tâm Save Vietnam’s Wildlife, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Con Cuông, Huyện đoàn Con Cuông, cùng đại diện Ban Giám hiệu và Giáo viên Tổng phụ trách của 13 trường tiểu học và trung học cơ sở thuộc 4 xã Yên Khê, Châu Khê, Môn Sơn, Thị trấn Con Cuông. Kế hoạch triển khai chương trình giáo dục nâng cao nhận thức đã được thống nhất cao với 5 hợp phần được thực hiện từ tháng 03 năm 2021 đến tháng 05 năm 2022, bao gồm: Nghiên cứu xã hội về nhận thức, thái độ và hành vi của học sinh đối với bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã; Sự kiện bảo tồn thiên nhiên – Hoạt động ngoài giờ lên lớp; Câu lạc bộ “Cùng em bảo vệ rừng Pù Mát”; Giáo dục trải nghiệm thiên nhiên; và Chuyên mục Tuyên truyền viên nhí. Các đại biểu đã đóng góp ý kiến một cách tích cực để hoàn thiện kế hoạch phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị trong việc triển khai chương trình tại các trường. Trong buổi chiều cùng ngày, các đại biểu đã được tham quan Bảo tàng Thiên nhiên Văn hóa mở, Trung tâm Cứu hộ Động vật hoang dã, Vườn thực vật ngoại vi nhằm tìm hiểu rõ hơn về nỗ lực bảo tồn của Vườn Quốc gia Pù Mát cùng Trung tâm Save Vietnam’s Wildlife, và những địa điểm dự kiến tổ chức hợp phần trải nghiệm thuộc chương trình.

Hoithaomodau 02.04.2021 24
Giáo viên tham quan khu cứu hội Rùa cạn. ©SVW/Ho Thi Kim Lan.

Ông Lê Thanh An, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Con Cuông phát biểu kết thúc hội thảo: “Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Con Cuông, và các Trường học ủng hộ và nhất trí kế hoạch phối hợp với Vườn Quốc gia Pù Mát cùng Trung tâm Save Vietnam’s Wildlife trong việc triển khai thực hiện Chương trình “Giáo dục nâng cao nhận thức bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã Vườn Quốc gia Pù Mát”. Đây là chương trình ý nghĩa và thiết thực nhằm hưởng ứng chương trình giáo dục môi trường mà Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện trong các trường học, cũng như các chủ trương chung của Chính phủ trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và công tác quản lý động vật hoang dã. Chương trình hứa hẹn là sân chơi bổ ích cho hơn 4,500 học sinh vùng đệm để được nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng mềm và tự hào góp sức mình để bảo vệ thiên nhiên Pù Mát.”