Cập Nhật Dự Án Trường Học Tại Vqg Pù Mát: 742 Học Sinh Được Khảo Sát Và 3.017 Học Sinh Tham Gia Sự Kiện Bảo Tồn 1

Continue Reading Cập Nhật Dự Án Trường Học Tại Vqg Pù Mát: 742 Học Sinh Được Khảo Sát Và 3.017 Học Sinh Tham Gia Sự Kiện Bảo Tồn 1

Trong 6 tháng đầu năm 2021, tương ứng với học kỳ 2 năm học 2020-2021…

Tăng cường rà soát, kiểm tra và xử lý các hành vi nuôi nhốt, tàng trữ trái pháp luật các loài động vật hoang dã tại Việt Nam

  • Post Author:
  • Post Category:Tin tức
Continue Reading Tăng cường rà soát, kiểm tra và xử lý các hành vi nuôi nhốt, tàng trữ trái pháp luật các loài động vật hoang dã tại Việt Nam

Vào ngày 21/8/2021, Save Vietnam's Wildlife (SVW) cùng với 13 tổ chức NGOs hoạt động…

ĐỪNG ĐỂ CÁI CHẾT CỦA NHỮNG CHÚ HỔ LÀM CHẬM LẠI CUỘC CHIẾN CHỐNG TỘI PHẠM ĐVHD

Continue Reading ĐỪNG ĐỂ CÁI CHẾT CỦA NHỮNG CHÚ HỔ LÀM CHẬM LẠI CUỘC CHIẾN CHỐNG TỘI PHẠM ĐVHD

Kiểm lâm và nhóm bảo vệ rừng chuyên trách (anti-poaching) của Vườn quốc gia (VQG) Pù Mát đã bắt được một nhóm 5 đối tượng sử dụng súng tự chế để săn bắn động vật hoang dã trái phép trong địa phận Vườn quốc gia Pù Mát.

End of content

No more pages to load