Vị trí: Tình nguyện viên nghiên cứu – Khảo sát ảnh hưởng của covid-19 tới hoạt động của các trang trại nuôi động vật hoang dã ở Việt Nam

Nơi làm việc: Save Vietnam’s Wildlife, VQG Cúc Phương, Nho Quan, Ninh Bình; và tham gia khảo sát tại hai tỉnh thành miền Trung

Về Trung tâm  Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam:

Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam (Save Vietnam’s Wildlife) là một tổ chức phi lợi nhuận của Việt Nam được thành lập năm 2014.

Sứ mệnh

Ngăn chặn sự tuyệt chủng và phục hồi các loài động vật hoang dã nguy cấp tại Việt Nam

Mục tiêu

 • Triển khai các chương trình giáo dục hiệu quả nhằm thúc đẩy cộng đồng cùng hành động bảo vệ động vật hoang dã;
 • Đề xuất với cơ quan chức năng nhằm đem lại sự thay đổi tích cực, lâu dài cho bảo tồn động vật hoang dã;
 • Cứu hộ, phục hồi và tái thả các loài động vật hoang dã bị tịch thu từ buôn bán trái phép và phát triển chương trình sinh sản bảo tồn đối với các loài đang nguy cấp ở mức độ toàn cầu;
 • Tiến hành nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao hiểu biết về các yêu cầu bảo tồn đối với động vật hoang dã;
 • Bảo vệ môi trường sống cho động vật hoang dã.

Thời gian làm việc: 1 tháng
Ngày bắt đầu làm việc: Tháng 06, 2020 (có thể bắt đầu từ đầu hoặc giữa tháng)

Trách nhiệm và vai trò của tình nguyện viên:

 • Tham gia khảo sát trên thực địa, phỏng vấn các trang trại nuôi động vật hoang dã tại hai tỉnh thành miền Trung;
 • Hỗ trợ các công tác chuẩn hậu cần cho nghiên cứu;
 • Kiểm tra và nhập dữ liệu đã thu thập trên thực địa;
 • Hỗ trợ phân tích số liệu và tham gia viết báo cáo.

Cơ hội:

 • Được áp dụng những kiến thức đã được học vào thực tế, tích luỹ kinh nghiệm làm việc, trau dồi các kiến thức và kỹ năng nghiên cứu;
 • Được đi nghiên cứu, khám phá các vùng, miền khác nhau của Việt Nam;
 • Được làm việc trong một tổ chức phi chính phủ về bảo tồn hàng đầu tại Việt Nam;
 • Được tập huấn các kỹ năng cần thiết trước khi khảo sát;
 • Làm việc trong môi trường trẻ, năng động.

Yêu cầu:

 • Là công dân Việt Nam;
 • Là sinh viên năm thứ 4 hoặc đã tốt nghiệp chuyên ngành sau: Tài nguyên sinh vật, Quản lý tài nguyên rừng, Sinh thái học, Lâm nghiệp, Nông học, Sinh học, Công nghệ Sinh học, Xã hội học và các chuyên ngành liên quan khác;
 • Có niềm yêu thích đối với động vật hoang dã;
 • Có tinh thần làm việc: Cẩn thận, nhiệt tình, nghiêm túc và trách nhiệm;
 • Có kinh nghiệm làm việc và đã từng thực hiện khảo sát xã hội, hoặc có kỹ năng phỏng vấn là một lợi thế.

Nộp hồ sơ:

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV và thư ứng tuyển vào địa chỉ thư điện tử: [email protected], tiêu đề thư ghi rõ “Ứng tuyển vị trí Tình nguyện viên nghiên cứu”.

Trung tâm sẽ liên hệ trực tiếp với những ứng viên có hồ sơ đạt yêu cầu.

Điện thoại liên hệ: +84 (0) 2293 848 053

Hạn chót nộp hồ sơ: Ngày 25/05/2020

Trả lời