Ngày 19/10/2023, Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam phối hợp cùng Vườn quốc gia Pù Mát tổ chức Chương trình tập huấn cho các thành viên thuộc Nhóm nòng cốt trong tuyên truyền bảo vệ rừng Pù Mát. Đây là một trong những hoạt động thuộc “Chương trình Giáo dục bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã Vườn quốc gia Pù Mát, giai đoạn 2023-2025” (viết tắt: Chương trình Giáo dục 2023 – 2025).

Vườn quốc gia Pù Mát (VQG Pù Mát) nằm trong danh lục các khu rừng đặc dụng Việt Nam với diện tích bảo vệ là 94.715,4 hecta, đứng thứ 3 trong số 34 các vườn Quốc gia của Việt Nam. Rừng Pù Mát có tính đa dạng sinh học cao với nhiều hệ sinh thái đặc trưng, có sự hiện diện của nhiều loại động, thực vật quý hiếm, đặc hữu của khu vực và của Việt Nam. Tuy nhiên, tình trạng sử dụng, buôn bán, khai thác bất hợp pháp các loài động vật hoang dã đã và đang là những mối đe dọa chính dẫn tới gia tăng tốc độ tuyệt chủng của nhiều loài động vật hoang dã (ĐVHD). Trình độ nhận thức, dân trí của cộng đồng cũng chưa được đồng đều, nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của rừng đối với việc phát triển kinh tế, môi trường sinh thái… còn nhiều hạn chế, dẫn đến nhiều khó khăn trong việc bảo vệ hệ sinh thái, tài nguyên rừng, bảo vệ tính đa dạng sinh học và tài nguyên thiên nhiên quốc gia.

Các thành viên thuộc nhóm nòng cốt bảo vệ rừng Pù Mát

 (Các thành viên thuộc nhóm nòng cốt trong tuyên truyền bảo vệ rừng Pù Mát)

Nhóm nòng cốt trong tuyên truyền bảo vệ rừng Pù Mát với sự tham gia của 02 cán bộ kiểm lâm, 16 giáo viên của 16 trường vùng đệm thuộc VQG Pù Mát, 04 cán bộ bảo vệ rừng (SVW) và 02 cán bộ giáo dục và nâng cao nhận thức (SVW), sẽ trở thành lực lượng cộng đồng tiên phong trong bảo vệ thiên nhiên và động vật hoang dã tại VQG Pù Mát.

Thông qua chương trình tập huấn, các thành viên cùng nhau thống nhất về vai trò và trách nhiệm của các bên, đồng thời, được trang bị kiến thức về bảo tồn, kỹ năng cần thiết như: viết đề xuất dự án, chụp ảnh, cách sử dụng nguồn dữ liệu chung,… để từ đó, Nhóm nòng cốt được trao quyền, thực hiện các hoạt động tuyên truyền bảo vệ rừng và động vật hoang dã cho học sinh và cộng đồng vùng đệm VQG Pù Mát trong khuôn khổ Chương trình Giáo dục, giai đoạn 2023 – 2025.

Dại biểu tham gia chương trình tập huấn

 (Đại biểu tham gia chương trình tập huấn)

Với sự tham gia của Nhóm nòng cốt là những cán bộ địa phương, công tác bảo vệ thiên nhiên và động vật hoang dã VQG Pù Mát hứa hẹn mang lại nhiều sự mới mẻ, hiệu quả và bền vững, để rừng xanh Pù Mát mãi còn hát.

 

Giám dốc VQG tặng hoa cho Nhóm nòng cốt

(Giám đốc VQG tặng hoa cho Nhóm nòng cốt)

Tập huấn kiến thức và kỹ năng cho Nhóm nòng cốt

(Tập huấn kiến thức và kỹ năng cho Nhóm nòng cốt)

Nhóm nòng cốt thống nhất nguyên tắc hoạt dộng

(Nhóm nòng cốt thống nhất nguyên tắc hoạt động)

Về thông tin chương trình, vui lòng liên hệ
Cán bộ Giáo dục và Nâng cao nhận thức
Ngô Thị Thương
– Email: [email protected]
– Mobile: (+84) 967 702 824