SVW đang tìm kiếm một cán bộ nghiên cứu xã hội nhằm tiến hành các nghiên cứu và phân tích phục vụ cho hoạt động nghiên cứu xã hội của Trung tâm. Ứng viên cho vị trí này cần có kinh nghiệm về thiết kế, thực hiện các nghiên cứu, phân tích dữ liệu và đưa ra các báo cáo về kết quả của những nghiên cứu này.

Địa điểm làm việc: Văn phòng Save Vietnam’s Wildlife tại Hà Nội hoặc VQG Cúc Phương hoặc VQG Cát Tiên
Hạn chót nộp hồ sơ: Ngày 20 tháng 04 năm 2023

MIÊU TẢ CÔNG VIỆC
• Tìm hiểu, lựa chọn phương pháp điều tra xã hội phù hợp cho mỗi mục tiêu của dự án
• Xây dựng các bộ câu hỏi phù hợp cho các mục tiêu của các khảo sát xã hội
• Xắp xếp, chuẩn bị các thiết bị, hướng dẫn thành viên cho các đợt điều tra phỏng vấn
• Tiến hành các đợt điều tra khảo sát xã hội về các chủ đề mà SVW quan tâm
• Lưu trữ, xắp xếp dữ liệu một cách khoa học
• Phân tích và viết báo cáo, bài báo liên quan
• Trình bày những kết quả đạt được tới các bên liên quan
• Duy trì tư duy mở với những phương pháp, kỹ thuật nghiên cứu xã hội mới

YÊU CẦU CÔNG VIỆC
• Có bằng Cử nhân trong lĩnh vực liên quan như xã hội học, tâm lý học, nhân chủng học hoặc công tác xã hội
• Có kỹ năng nghiên cứu, và đi khảo sát thực địa, bao gồm kinh nghiệm với cả phương pháp định tính và định lượng
• Có kinh nghiệm phân tích và giải thích dữ liệu bằng phần mềm thống kê, chẳng hạn như SPSS hoặc STATA hoặc R là một lợi thế
• Có kỹ năng giao tiếp bằng viết và nói, với khả năng trình bày thông tin phức tạp một cách rõ ràng và ngắn gọn
• Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
• Quen thuộc với những nguyên tắc về đạo đức trong nghiên cứu xã hội
• Tiếng Anh giao tiếp tốt là một lợi thế.
• Viết tiếng Anh và tiếng Việt tốt là một lợi thế

CƠ HỘI/PHÚC LỢI
• Được đào tạo về kinh nghiệm thực tế để nâng cao năng lực
• Được đào tạo về phần mềm R để phân tích dữ liệu
• Cơ hội trở thành tác giả đầu tiên và đồng tác giả cho các bài báo khoa học quốc tế.
• Mức lương cạnh tranh
• Được đóng bảo hiểm xã hội
• Được đóng bảo hiểm tai nạn và rủi ro

HẠN NỘP HỒ SƠ
Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV và thư ứng tuyển (bằng tiếng Anh và tiếng Việt) vào địa chỉ thư điện tử: [email protected], tiêu đề thư ghi rõ “Ứng tuyển vị trí Cán bộ Nghiên cứu xã hội”.
Trung tâm sẽ liên hệ trực tiếp với những ứng viên có hồ sơ đạt yêu cầu.
Điện thoại liên hệ: 02293848053