Vị trí: Cán bộ Hành chính – Kế toán
Nơi làm việc: Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam, VQG Cát Tiên, Đồng Nai
Thời gian làm việc: Toàn thời gian cố định
Ngày bắt đầu làm việc: Sớm nhất có
Mức lương: Thỏa thuận

Trách nhiệm của cán bộ Hành chính – Kế toán

Công tác văn thư

• Nhận văn bản đến trung tâm, và chuyển cho các nhân viên có liên quan để xử lý;
• Chịu trách nhiệm quản lý thư gửi đi của trung tâm (bao gồm các công văn, giấy tờ, tài liệu);
• Tổ chức và duy trì hệ thống hồ sơ tài liệu tại văn phòng
• In và sao chép các tài liệu khi cần thiết;
• Chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho nhân viên đi thực địa hoặc đi công tác.
• Dịch tài liệu khi cần thiết.

Công tác lễ tân

• Nhận tất cả các cuộc gọi đến trung tâm;
• Hỗ trợ hậu cần cho Ban giám đốc khi có khách quan trọng đến thăm trung tâm;
• Hỗ trợ cho các cuộc họp nội bộ của trung tâm;
• Hỗ trợ tổ chức các hội thảo, hội nghị, các lớp đào tạo của trung tâm;

Quản lý tài sản và thiết bị

• Lên kế hoạch mua sắm hàng hóa, có trách nhiệm theo dõi và quản lý tài sản, thiết bị văn phòng;
• Mua văn phòng phẩm và đồ dùng thông dụng ở trung tâm;
• Quản lý và vận hành các hệ thống thư viện, sách báo của trung tâm.
• Đảm bảo các cơ sở vật chất cho văn phòng được duy trì tốt.

Công tác tài chính

• Tổ chức, quản lý và vận hành bộ phận kế toán tại VQG Cát Tiên.
• Thu thập các hóa đơn / biên lai và kiểm soát chi tiêu theo ngân sách.
• Chuẩn bị ngân sách dự án/ công trình, hỗ trợ lập báo cáo tài chính, yêu cầu tạm ứng và thanh toán tạm ứng để đảm bảo tuân thủ các quy tắc và quy định về tài chính của SVW.
• Chịu trách nhiệm về các khoản phải thu/ phải trả, tạm ứng, tiền mặt, tiền gửi ngân hàng tại Cát Tiên
• Các công việc khác dưới sự phân công của Giám đốc và quản lý trực tiếp

Yêu cầu

• Là công dân Việt Nam
• Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong công việc hành chính – Kế toán
• Thành thạo tiếng Anh và tiếng Việt
• Có kỹ năng tổ chức, báo cáo
• Hoàn thành nhiệm vụ đúng thời gian
• Chú ý đến chi tiết khi làm việc và yêu thích công việc này

Nộp hồ sơ

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV và thư ứng tuyển (bằng tiếng Anh và tiếng Việt) vào địa chỉ thư điện tử: [email protected], tiêu đề thư ghi rõ “Ứng tuyển vị trí Cán bộ Hành chính – Kế toán tại VQG Cát Tiên”.
Trung tâm sẽ liên hệ trực tiếp với những ứng viên có hồ sơ đạt yêu cầu.
Điện thoại liên hệ: 02293848053
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2023