Thời hạn: Công việc toàn thời gian
Ngày bắt đầu: Sớm nhất có thể
Mức lương: Dựa trên kinh nghiệm
Địa điểm làm việc: Có thể làm việc tại Cúc Phương, Pù Mát, Hà Nội (Thường xuyên di chuyển làm việc tại các Vườn quốc gia

Nhiệm vụ chính của Trưởng phòng Quản lý Bảo vệ rừng:

 • Xây dựng quy chế làm việc và điều hành mọi hoạt động của nhóm Bảo vệ rừng (Anti-poaching);
 • Tìm kiếm, xây dựng các chương trình đào tạo, tập huấn cho nhóm Anti-poaching và các lực lượng bảo vệ rừng khác để đảm bảo các nhiệm vụ được giao.
 • Xây dựng mối quan hệ đoàn kết trong nội bộ nhóm, kịp thời động viên các thành viên trong nhóm, tạo động lực để giữ tinh thần tốt cho công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 • Kịp thời ngăn chặn và giải quyết các vấn đề mâu thuẫn trong nội bộ nhóm. Đồng thời ngăn chặn và giải quyết các vấn đề mâu thuẫn giữa anti-poaching các các lực lượng bảo vệ rừng khác.
 • Tổ chức họp đánh giá kiểm điểm, ghi nhận đề xuất khen thưởng/kỷ luật cho các thành viên trong đội nhóm.
 • Đảm bảo các cán bộ chuyên trách bảo vệ rừng của SVW tuân thủ các quy định về bảo mật dữ liệu, hoạt động và dữ liệu cá nhân.
 • Đảm bảo Quy trình hoạt động tiêu chuẩn của SVW và Quy tắc ứng xử và đạo đức của SVW, hướng dẫn các cán bộ chuyên trách bảo vệ rừng hiểu, áp dụng và điều chỉnh lại khi cần thiết.
 • Hỗ trợ phối hợp các nỗ lực tuần tra giữa lực lượng kiểm lâm của nhà nước và các cán bộ chuyên trách bảo vệ rừng của SVW tại Vườn quốc gia VQG Pù Mát, VQG Cát Tiên, VQG U Minh Thượng, VQG U Minh Hạ.
 • Xây dựng/cập nhật các mô hình dữ liệu về SMART, đồng thời điều phối các hoạt động SMART và bảo vệ rừng trong khuôn khổ hợp tác với Tổng cục Lâm nghiệp.
 • Tổ chức họp và triển khai các kết luận từ các cuộc họp với các Khu bảo tồn, đồng thời thúc đẩy công tác thông tin liên lạc giữa các đơn vị.
 • Xây dựng và triển khai cơ chế đánh giá, khen thưởng, kỷ luật với các cá nhân/ trạm/ đội trong khu bảo tồn và cơ chế đánh giá VQG/KBT dựa vào SMART.
 • Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật, các nghị định, thông tư, chỉ thị và nghiên cứu, tư vấn, tham mưu các hoạt động liên quan đến pháp chế.
 • Xây dựng chương trình, kế hoạch bảo vệ rừng, phương án phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật và xây dựng kế hoạch tuần tra bảo vệ cho các đội/trạm/nhóm.
 • Đảm bảo thông tin liên lạc hiệu quả giữa SVW với VQG Pù Mát, VQG Cát Tiên, VQG U Minh Hạ, VQG U Minh Thượng và các đối tác NGO khác.
 • Xây dựng và triển khai các chương trình, hội nghị với các đơn vị thực thi pháp luật nhằm thúc đẩy công tác bảo vệ rừng; đồng thời phối hợp với các đơn vị triển khai hiệu quả các chương trình/kế hoạch hành động để bảo vệ động vật hoang dã.
 • Thúc đẩy công tác tuần tra bảo vệ rừng sử dụng SMART, đồng thời triển khai việc năm bắt thông tin và triển khai việc ngăn chặn các hoạt động buôn bán, vận chuyển động vật hoang dã trái phép.
 • Lên kế hoạch hoạt động và thông qua các chiến lược quản lý cho các hoạt động thực thi pháp luật của SVW.
 • Xây dựng đề án, tham gia đóng góp thay đổi các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách.
 • Báo cáo hàng tháng, báo cáo nhà tài trợ, thúc đẩy các nhóm hỗ trợ công tác truyền thông của tổ chức.
 • Tham gia viết các đề xuất dự án, dẫn nhà tài trợ thăm quan các hoạt động của SVW.
 • Thực hiện các nhiệm vụ công việc khác theo yêu cầu của Ban giám đốc Trung tâm.

Yêu cầu:

 • Quốc tịch Việt Nam
 • Có kỹ năng/ khả năng quản lý và lãnh đạo
 • Ít nhất 5 năm kinh nghiệm chuyên môn trong bảo tồn động vật hoang dã, quản lý tài nguyên thiên nhiên hoặc các chuyên ngành liên quan.
 • Sử dụng tiếng Anh thành thạo cả 2 kỹ năng viết và nói
 • Có khả năng sống và làm việc trong môi trường biệt lập, nhiều thử thách
 • Có kiến thức về luật bảo tồn loài và các khu bảo tồn của Việt Nam.
 • Có động lực, sự kiên nhẫn và thái độ tích cực
 • Có khả năng làm việc với mọi người có kiến thức chuyên môn và văn hóa đa dạng.
 • Sẵn sàng học hỏi
 • Kỹ năng tổ chức và lập báo cáo tốt
 • Các kỹ năng quản lý cơ sở dữ liệu cơ bản bao gồm hệ thống quản lý an toàn dữ liệu thực thi pháp luật.
 • Có kinh nghiệm viết báo cáo và đề xuất bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

Ưu tiên các ứng viên:

 • Sử dụng SMART cho hoạt động thực thi pháp luật và quản lý các khu bảo tồn.
 • Có kiến thức thực thi pháp luật trong các khu bảo tồn hoặc chống nạn buôn bán trái phép động vật hoang dã
 • Có kiến thức về hoạt động cộng đồng và tham gia hoạt động cùng các bên liên quan với cộng đồng địa phương
 • Kiến thức về các vấn đề bảo tồn và các mối đe dọa ảnh hưởng tới mạng lưới các khu bảo tồn tại Việt Nam.
 • Xây dựng mối quan hệ với các cơ quan chính quyền Việt Nam ( cấp tỉnh/ cấp quốc gia)
 • Đã có kinh nghiệm tham gia hoạt động bảo tồn tại các khu bảo tồn tại Việt Nam.
 • Có kinh nghiệm tổ chức hoặc cung cấp các ý tưởng để lên kế hoạch quản lý khu bảo tồn.

Cơ hội:

 • Làm việc 5 ngày/tuần, được nghỉ các ngày lễ tết
 • Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
 • Được đóng bảo hiểm tai nạn, rủi ro
 • Được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ và phát triển năng lực bản thân

Hình thức ứng tuyển: Ứng viên vui lòng gửi thư CV và thư xin việc tới địa chỉ email: [email protected] trước ngày 10/5/2022
Hạn chót nộp hồ sơ: 10/5/2022
Số điện thoại liên hệ: +84 (0) 2293 848 053

Trung tâm sẽ liên hệ trực tiếp với những ứng viên có hồ sơ đạt yêu cầu.