Việc Làm

Tham gia Save Vietnam’s Wildlife!

Các cơ hội việc làm và tình nguyện chuyên nghiệp tại Save Vietnam’s Wildlife:

CƠ HỘI VIỆC LÀM

tuyển dụng
2 Tháng Một, 2019

Cán bộ Bảo vệ rừng Chuyên trách

Vị trí: Cán bộ Bảo vệ rừng Chuyên trách (8 người). Địa điểm làm việc: 100%…
Read More
tuyển dụng
26 Tháng Mười Hai, 2018

BÁC SỸ THÚ Y

Vị trí: Bác sỹ thú y Địa điểm làm việc: Trung tâm Nghiên cứu và…
Read More

CƠ HỘI TÌNH NGUYỆN CHUYÊN BIỆT