ĐÓNG GÓP MỘT BỮA SÁNG

VÌ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ

CHUYỂN KHOẢN

  • Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – VIB, Chi nhánh Sở Giao Dịch, PGD Cửa Đông

  • Số tài khoản: 345345345

  • Chủ tài khoản: SVW

  • Nội dung chuyển khoản vui lòng ghi rõ: Họ tên / Tổ chức – Ủng hộ Một bữa sáng – Email /Số điện thoại

Chuyển Khoản Ủng Hộ SVW

OTHER WAYS OF GIVING

Fundraise