ĐỪNG ĐỂ CÁI CHẾT CỦA NHỮNG CHÚ HỔ LÀM CHẬM LẠI CUỘC CHIẾN CHỐNG TỘI PHẠM ĐVHD

Continue Reading ĐỪNG ĐỂ CÁI CHẾT CỦA NHỮNG CHÚ HỔ LÀM CHẬM LẠI CUỘC CHIẾN CHỐNG TỘI PHẠM ĐVHD

Kiểm lâm và nhóm bảo vệ rừng chuyên trách (anti-poaching) của Vườn quốc gia (VQG) Pù Mát đã bắt được một nhóm 5 đối tượng sử dụng súng tự chế để săn bắn động vật hoang dã trái phép trong địa phận Vườn quốc gia Pù Mát.

TÌNH NGUYỆN VIÊN NGHIÊN CỨU – KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA COVID-19 TỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TRANG TRẠI NUÔI ĐỘNG VẬT HOANG DÃ Ở VIỆT NAM (DEADLINE: 25/05/2020)

Continue Reading TÌNH NGUYỆN VIÊN NGHIÊN CỨU – KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA COVID-19 TỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TRANG TRẠI NUÔI ĐỘNG VẬT HOANG DÃ Ở VIỆT NAM (DEADLINE: 25/05/2020)

Vị trí: Tình nguyện viên nghiên cứu – Khảo sát ảnh hưởng của covid-19 tới hoạt…

End of content

No more pages to load