Với vai trò là một Trợ lý Giám đốc, bạn sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ Giám đốc Trung tâm quản lý điều hành tốt các dự án, chương trình cũng như các hoạt động chung của Trung tâm. Đây là cơ hội thú vị để được làm việc cùng một tổ chức tiên phong trong ngành bảo tồn, dành cho những ai có đam mê, nhiệt huyết với ngành, mong muốn được mang tiếng nói của Việt Nam đóng góp vào hoạt động bảo tồn trên trên thế giới.

V trí tuyển: Trợ lý Giám đốc

Đa đim làm vic: Vườn quốc gia Cúc Phương, Huyện Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình

Trách nhim báo cáo: Báo cáo cho Giám đốc Trung tâm

Thi gian làm vic: Lâu dài: Cam kết làm việc trong thời gian tối thiểu 2 năm.

Ngày bt đu làm vic: Đi làm ngay

Mc lương: Thỏa thuận

Trách nhim ca Tr lý Giám đc

 • Tham mưu, hỗ trợ Giám đốc trong việc hoạch định và triển khai các chiến lược mực tiêu, giải pháp và kế hoạch phát triển chung của Trung tâm, các phòng ban và các bộ phận;
 • Hỗ trợ Giám đốc trong việc điều hành, giám sát, đôn đốc các phòng ban, bộ phận trong việc triển khai các mục tiêu, kế hoạch theo chức năng nhiệm vụ được phân công;
 • Tham vấn các trưởng phòng, trường nhóm, bộ phận trong việc lập mục tiêu, kế hoạch trong từng thời kỳ/giai đoạn;
 • Giúp Giám đốc theo dõi việc triển khai, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp và báo cáo kết quả theo dõi việc thực hiện các quyết định của Giám đốc;
 • Hỗ trợ các trưởng phòng, trưởng nhóm, bộ phận triển khai, xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến các hoạt động, dự án nghiên cứu phát triển theo yêu cầu của Giám đốc;
 • Giúp Giám đốc lên lịch làm việc, công tác;
 • Chuẩn bị tài liệu, thu thập thông tin cần thiết theo yêu cầu của Giám đốc;
 • Tiếp đón khách và các đối tác theo yêu cầu của Giám đốc;
 • Lưu giữ thông tin, tài liệu liên quan, biên phiên dịch khi có yêu cầu;
 • Chuẩn bị tài liệu, tham gia cuộc họp, phiên dịch và làm biên bản cuộc họp khi có yêu cầu của Giám đốc;
 • Email và chuẩn bị nội dung email, báo cáo tài trợ cho các đối tác tài trợ của cơ quan.
 • Thực hiện các công việc khác khi được phân công.

u cu

 • Là công dân Việt Nam; thành thạo Tiếng Anh và Tiếng Việt;
 • Có bằng từ Đại học trở lên về các chuyên ngành liên quan;
 • Có kinh nghiệm trong công tác quản lý, thư ký, trợ lý;
 • Có tầm nhìn chiền lược và năng lực tổ chức công việc tốt;
 • Có khả năng điều phối tốt;
 • Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán tốt;
 • Kỹ năng tổng hợp, phân tích, lập kế hoạch, kỹ năng báo cáo tốt;
 • Kiên nhẫn, thái độ tích cực với công việc và thích nghi tốt với môi trường mới;
 • Có tính cách cẩn thận, chính xác, trung thực và nhiệt tình trong công việc;
 • Chịu được áp lực công việc, hoàn thành nhiệm vụ đúng thời gian;
 • Sức khỏe tốt, sẵn sàng đi công tác thường xuyên;

Cơ hi

 • Làm việc trong môi trường NGO và giao tiếp bằng tiếng anh;
 • Được làm việc trực tiếp với các chuyên gia tư vấn nước ngoài;
 • Cơ hội phát triển trong một tổ chức trẻ, năng động.

 

Np h

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV và thư ứng tuyển (bằng tiếng Anh và tiếng Việt) nêu rõ vị trí ứng tuyển “Trợ lý Giám đốc” vào địa chỉ thư điện tử: jobs@svw.vn trước 17:00 ngày 10/09/2018.

Trung tâm sẽ liên hệ trực tiếp với những ứng viên có hồ sơ đạt yêu cầu.

 

Đin thoi liên h: 02293 848 053

Hn chót np h sơ: Thứ Sáu, ngày 10/09/2018